Handfesta

Old Norwegian Dictionary - handfesta

Meaning of Old Norwegian word "handfesta" in Norwegian.

As defined by the Johan Fritzer's Old Norwegian dictionary:

handfesta
handfesta, v. (fest) tilsikre en noget vedHaandtag. Stj. 6299 fg; Bp. I, 74028;El. 114 D11; handfesta heit sítt (jvffesta heit) Fm. VI, 14523; i Besynder-lighed om Tilsagn, som gives nogen omat faa en Kvinde til sin Brud: Hákonbiskop (udsendt til Danmark af Kong Hákon Hákonson og hans Søn Magnusfor at faa et Ægteskab istand mellemdenne og Erik Plogpennings Datter Inge-borg) handfesti jungfrú Ingilborg Magn-úsi konungi til handa Fm. X, 1039;þat er samþykki úkomit (lat. con-sensus de futuro), er heitit er fastnað-armálum, er vér köllum handfest; ensamþykki af nálægðum (lat. consen-sus de præsente) er þat, er vér köllumfastnaðarrétt, er hvárttveggja þeirrajátast öðru til hjúskapar með váttumeptir þeim landssið, er hér gengr, þatmá ei rjúfa DI. I, 28727 fgg (HE. I,247). Til dette handfest svarer skotsk handfast, handfasting hos Jamieson (Scottish Dictionary I), og de her afPennants Reise gjennem Skotland ogHebriderne anførte Steder findes i dentydske Oversættelse (Leipzig 1779) I, 205 fg.aar samþykki úkomit angives somsvarende til lat. consensus de futuro,maa dette være identisk med lat. spon-salia de futuro, hvorom det Du Cangeed. Henschel VI, 335 b29 fgg heder: spon-saliorum per verba de futuro contrac-torum meminit Charta Amadei Lugdun.Archiep. ann. 1438 ex Bibl. Reg.: Sponsalia inter se per verba de futurocontraxerunt, carnali copula subsecutaet prole procreata; cum lapsis aliqui-bus annis - - - ad solempnisatio-nem matrimonii in facie Ecclesiæ pro-cedere vellent. Om saadant samþykkiúkomit eller consensus de futuro maadet vel ogsaa forstaaes, naar der talesom at handselja sér konu Landsl. 5,521; jvf handsalsrof Borg. 2, 43. 3, 48.

Part of speech: v

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᚿᚦᚠᚽᛋᛏᛆ
Medieval Runes were used in Norway from 11th to 15th centuries.
Futhork was a continuation of earlier Younger Futhark runes, which were used to write Old Norse.

Abbreviations used:

eg.
egentlig.
fg.
følgende.
lat.
latinsk.
m.
Masculin.
n.
Neutrum.
p.
Pagina, side.
v.
Verbum.

Back