Blámaðr

Old Norwegian Dictionary - blámaðr

Meaning of Old Norwegian word "blámaðr" in Norwegian.

As defined by the Johan Fritzer's Old Norwegian dictionary:

blámaðr
blámaðr, m. Menneske, som er sort oversit hele Legeme (bláleitr maðr Klm. 5433,som er kolblár á sínn líkama Klm. 5429;er engi hlutr var hvítr á útan tenn okaugu Klm. 5433 fg jvf La Chansonde Roland ed. Gautier v. 1934). Klm.5429. 33. 38; især brugt om Negre ellerÆthioper: þó at blámaðr skipti sínusvarta skinni Barl. 16918 (Jerem. 13,23 hvor Vulg. har Æthiops); blámaðrbiki svartari Post. 76328; jvf Heilag.II, 34115. 3858. 47218, hvor Æthiopsogsaa er oversat med blámaðr. OmNegre er Ordet vel ogsaa at forstaaFm. X, 3, saa og Finb. 3418; Mag.*141; da blámenn her omtales paa enMaade, som om de havde indtaget denPlads og overtaget de Functioner, somforhen tillagdes Berserkerne, og det vides,at de franske og flere af de sydligereLandes Konger ved sit Hof havde Mori-aner eller hommes de la race noire(se F. Liebrecht i Gött. gel. Anzeigen1869 s. 532 jvf 1861 s. 432 eller Nr.15 i F. m. Luzel Chants populairesde la Basse-Bretagne I, 287 jvf Ville-marqué Barzaz-Breiz Nr. 4 og Nr. 5s. 79), hvoraf det vel er en Levning, atman endogsaa i meget sildigere Tiderhar haft Negre ved flere europæiskeHoffer. I Skikkelse af saadan blámaðroptræder Djævelen eller Djævlene myrkrahöfðingjar Mar. 98514) jevnligen (lige-som man endnu taler om "svarte Fan-den" jvf Nj. 126 (1951)) efter den iMiddelalderen almindelige Forestilling(jvf Liebrechts Gervasius s. 371.1424 fg): Mar. 19025. 56410. 8101. 9063.Naar blámenn (tildels ved Siden afSerkir og Spánskir) nævnes blandt deKristendommens Fiender i og ved Mid-delhavet, med hvilke Korsfarerne og andreKristne fik at kjæmpe i hine Egne (Flat.II, 485; Fm. VII, 84; Klm. 51529.51930) kunde det synes som om dervedvar ment Negre i Arabernes eller Sa-racenernes Hær, blandt deres Folk, medBiforestillingen om, at de vare et SlagsDjævle (jvf La Chanson de Roland v. 1915 fgg. 1932 fgg), men paa den anden Side er det dog vist, at man harsammenblandet Morianer og Maurer (ligesom det franske maure, more og det slowakiske eller madsjariske Szereisen dvs.Saracen, forener begge Betydninger seSchröer i Bartsch Germania XIv.3324 fg) se Stj. 9434 fg jvf 9928; Joh.Steenstrup Indledning i Normanner-tiden s. 93; Suhm Historie af Dan-mark III, 91; Ordet blámenn har saa-ledes haft en lige vaklende og usikkerBetydning som Navnet serkr, hvad entendette saa kommer af, at den oprindeligeBetydnings Omfang udvidedes i de gam-les Forestilling, eller af at Mauritaniaopfattedes som om det betydede Sorthed, nigritudo (jvf mgr. ), eller derafat blámenn svarede til Benævnelsen som de byzantinske Grækeretillagde Abassiderne med alle deres Til-hængere og Undergivne paa Grund af atde bare sorte Klæder og at den sorteFarve af dem ansaaes for hellig (se m.Frähn i Mémoires de l'académie imper.de St. Petersbourg VIme série, sciencespolitiques &c. I, 192 not. 44 jvf 56818).Af Uklarhed i de geografiske Forestillinger,der let antage et mytisk Præg, maa detforklares at blámenn sammenstilles med dvergar og risar som hine Landes Be-boere, saasom: Fris. 14 (Yngl. 1);Alex. 77; Flat. I, 38227; jvf Fornsv.Legend. III, 455; Sv. Medeltidens Bibel-arbeten I, 526; Harpestr. 141 jvf 138.

Part of speech: m

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛚᛆᛘᛆᚦᚱ
Medieval Runes were used in Norway from 11th to 15th centuries.
Futhork was a continuation of earlier Younger Futhark runes, which were used to write Old Norse.

Abbreviations used:

c.
Capitel.
fgg.
følgende (om flere).
gr.
græft.
lat.
latinsk.
m.
Masculin.
Nr.
Nummer.
s.
substantiv.
S.
Side.
v.
Verbum.

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages related to Old Norwegian.

Back