Elptr

Old Norwegian Dictionary - elptr

Meaning of Old Norwegian word "elptr" in Norwegian.

As defined by the Johan Fritzer's Old Norwegian dictionary:

elptr
elptr, f. = alpt (jvf d. elmte Kalkar454 a39); i Nom. Str. 5217. 20; Gen. ælftarStr. 6230; Akk. ælftr Str. 6229. 35. 631;El. 6015; elpt El. 60 D8; elftina Str.6236. 634; elftrina Str. 6310. 13; Dat. elftinni Str. 6321; Dat. Pl. elptrumEl. 60 &vl - Som álpt paa Island (Se Kaalund II, 434 a) saaledes fore- kommer elptr, elftr i Norge som førsteDel af mange sammensatte Stedsnavne,idet deslige Navne ere tillagte saadanneSteder, hvor Svanerne under deres Trækmod Norden pleiede at slaa ned for der at udhvile sig, f. Ex. elptravatn Kalfsk.16 b17; elptravötn Kalfsk. 34 a13; elpta-leyti eller elftaleyti EJb. 311; Dn. I,23919. 34911. 4494. III, 2481. 4184. 5445.60114 (= Eftaleyti EJb. 224. 6223. 9232;Dn. I, 3874. 3884); Elftanes EJb. 4052;Elftangr EJb. 2111; ligesom det gjen- kjendes i de nuværende StedsnavneEftestødl i Fjotlands Sogn (ListersFogderi), Ettestøl og Ettevatn i Gjerre- stad Prestegjeld se Aas GjerrestadsPræstegjeld og Præster S. 40 fg; Elte-vik paa Nordsiden af Statland se Kri- stiania Vid.- Selsk. Forhandlinger 1877Nr. 11 S. 1414. ligesom Eftevad er Nav-net paa en flad Strækning, gjennemhvilken nogle smaa Vande have sit Udløb mellem Gaardene Tjørve og Nordhasselpaa Lister. Derhos forekommer selve Ordet elftr som Stedsnavn eller Navn paa et Vand EJb. 377, hvor det maa opfattes som = Økteren, et Vand paaGrænsen af Gjerpens og Saude Sognei Bratsberg Amt, ligesom det ofteresom Navn paa Vande forekommendeØkteren, Øgderen vistnok maa opfattessom udgaaet fra Plur. elptrar, jvf áElftrum Fsk. S. 47 &vl 7.

Part of speech: f

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᛚᛕᛏᚱ
Medieval Runes were used in Norway from 11th to 15th centuries.
Futhork was a continuation of earlier Younger Futhark runes, which were used to write Old Norse.

Abbreviations used:

Dat.
Dativ.
f.
Feminin.
m.
Masculin.
n.
Neutrum.
Nr.
Nummer.
Pl.
Pluralis.
S.
Side.

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages related to Old Norwegian.

Back