Geitarhryggr

Old Norwegian Dictionary - geitarhryggr

Meaning of Old Norwegian word "geitarhryggr" in Norwegian.

As defined by the Johan Fritzer's Old Norwegian dictionary:

geitarhryggr
geitarhryggr, m. Gjederyg, en Gjeds Ryg;forekommer som Stedsnavn Dn. IX,4698, sandsynligvis med samme Betyd-ning, hvormed Ordet endnu bruges somNavn paa en langstrakt Forhøining iLandet eller Terrænet, som dels kanhæve sig kun lidet op over sine Omgi-velser, dels kan udgjøre en høiere Land-ryg eller et Fjeld; f. Ex. Gjeiteryggenpaa Dovrefjeld i den gamle Hovedveifra Gudbrandsdalen til Opdal (se NytMag. for Naturvidenskaberne I, 328),Gjeiteryggen paa Fjeldvidden mellem Holi Hallingdal og Aurland i Sogn (se dennorske Turistforenings Aarbog 1869s. 10912 18), Gjeiteryggen mellem Skienog Nordsjøvandets søndre Ende (se KraftsBeskr. over Norge2 III, 3923. 6520),Gjeiteryggen i Bergs Sogn paa Brun-lanes (hvor Ordet ogsaa bruges somAppellativ f. Ex. "der en saadan Gjeite-ryg" i Beskrivelse af et Steds Beskaf-fenhed) ved Langesundsfjorden mellemHelgeroa og Vervaagen, Gjeiteryggensom passeres paa Jernbanen mellemHeens og Randsfjordens Station vedGrænsen mellem Ringerike og Hadeland,Gjeiteryggen i Krødsherred (se Kristi-ania Vid.-Selsk. Forhandlinger 1877Nr. 4 s. 228 (jvf 89. 1124. 27); Gjeite-ryggen Fjeld ved Gaarden Frøisnæs iSandnes Sogn i Sætersdalen. Her-med kan sammenholdes t. Gaizrückeni Wurmlingen (alemannisk Landskab iSydtyskland), se Zeitschrift für vergl.Sprachforschung XV, 27330, og Pox-rugkh dvs. Bocksrücken i Steyermark seZeitschrift für deutsche Kulturge-schichte n. f. III, (1874) s. 6817 jvfAnm. 3. Om Navne af lignende Beskaf-fenhed se under hryggr.

Part of speech: m

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚵᚽᛁᛏᛆᚱᚼᚱᛦᚵᚵᚱ
Medieval Runes were used in Norway from 11th to 15th centuries.
Futhork was a continuation of earlier Younger Futhark runes, which were used to write Old Norse.

Abbreviations used:

f.
Feminin.
gr.
græft.
m.
Masculin.
n.
Neutrum.
Nr.
Nummer.
s.
substantiv.
S.
Side.

Back