Gilja

Old Norwegian Dictionary - gilja

Meaning of Old Norwegian word "gilja" in Norwegian.

As defined by the Johan Fritzer's Old Norwegian dictionary:

gilja
gilja, v. (að) beligge en Kvinde, = liggja10, hafa e-a at konu sér, blygða (dersvarer til blygð = lat. pudor i Betyd-ning af lat. pudendum muliebre paasamme Maade som gilja til gil, og hvisBetydning maa være den samme som den gilja her tillagte, medens den, som s.160 b14 er tillagt dette Ord, neppe kanvære den rette forsaavidt angaar Fld.III, 6555 (jvf 65418 fgg)). Krók. 3526 (seunder gil); í þeirri bók talar meistariOvidius um kvenna ástir, ok kennirmeð hverjum hætti menn skulu þærgilja ok nálgast þeirra vilja o. s. v.Bp. I, 2385; spurði konungr Hallahversu honum yrði til kvenna umþingit, Halli svarar: gótt er Gulaþingþetta, gilju vit hvat er viljum Flat.4274 jvf 11. Samme Betydning har gsv. giljæ Vestmannal. 1 Giptingarb. 7 (s.499-11); jvf Vestmannal. 2 Ærfd. 17(s. 1345), og gd. gillie, gillyæ, f. Ex.thyn naboes høstru skalt thu ey gillyæHerr Mikkels danske Rimverker udg.af C. Molbech s. 6213 ; jvf Hom. 339og 3 Mos. 18, 20. 20, 10 tilligemed dets. 552 a56 fgg citerede; Lyst og Villielærer Svenden at gillie C. Molbechdanske Ordsprog s. 258 ; DGl. 1, 291.- Naar gsv. giljæ konu forekommeri Kong Christoffers Landslag Gipt. Indholdsreg. s. 55 jvf Anm. 2 i Be-tydning af at beile, begjære til Ægte-hustru (ligesom endnu i Sverige se Rietz192 b), og gilje synes forekomme medsamme Betydning i norske og danskeFolkeviser (om ogsaa ikke overalt hvordet er opfattet saaledes) synes Ordet atvære et fra gn. gilja forskjelligt, sommaaske kan være indkommet fra Tysk-land, hvor man har mnt. geilen, gilen,gylen med Betydningen betle Mnd. Wb.II, 112 a9. 34; mht. gilære, geiler LexerI, 1015 a34 fgg; geiler dvs. Betler DWb.IV, 1, 2, 2598 fgg jvf IV, 2, 259551 fgg.259817 fg

Part of speech: v

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚵᛁᛚᛁᛆ
Medieval Runes were used in Norway from 11th to 15th centuries.
Futhork was a continuation of earlier Younger Futhark runes, which were used to write Old Norse.

Abbreviations used:

eg.
egentlig.
f.
Feminin.
fgg.
følgende (om flere).
gd.
gammeldansk.
gn.
gammelnorsk.
fd.
finlandisk.
lat.
latinsk.
m.
Masculin.
n.
Neutrum.
p.
Pagina, side.
s.
substantiv.
S.
Side.
v.
Verbum.

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages related to Old Norwegian.

Back