Hafgufa

Old Norwegian Dictionary - hafgufa

Meaning of Old Norwegian word "hafgufa" in Norwegian.

As defined by the Johan Fritzer's Old Norwegian dictionary:

hafgufa
hafgufa, f. et Vidunder i Havet, som næv-nes Chron. Norv. 316; SE. I, 5808;hvis Forekomst omtales i Örvaroddssaga c. 21 (Fld. II, 248 fg) , og somefter den derover Kgs. 32 givne Beskri-velse maa antages at være det sammesom under Navnet "Kraken" omtales ogbeskrives i Pontoppidan Norges natur-lige Historie II, 304 fg og J. a. KroghsEfterretninger om Provstiet Nordfjord i Topogr. statist. Samlinger udg. afdet Kgl. Selskab for Norges Vel II,1, 192 fg efter Fortællinger af det vest-lige Norges fiskende Almue. Men tilGrund for denne saavel i Folkemundesom i Literaturen, saaledes ogsaa i OlaiMagni historia de gentium septentrio-nalium variis conditionibus lib. 21 c. 25, forekommende Fortælling om og Be- skrivelse af et saadant Vidunder ligger utvilsomt den tilsvarende, som findesi Middelalderens Physiologus (jvf Tych-sen Physiologus Syrus s. 161-167),hvor det bærer Navn af gr. -, lat. aspidohelune (se VeterumGnosticorum in Physiologum allego-ricæ interpretationes i Pitra Speci-legium Solesmense III, 3527 fgg jvf338 n. 1; Eustathii in Hexahemeroncommentarius ed. Leo Allatius (Lug-duni 1629) s. 19 fg; Stephanii The-saurus ed. Hase I, 1, 2214 C & D);hvilket Navn er forvandsket til fastito-calon i det ags. Digt, som handler der-om (se Codex Exoniensis by Benj.Thorpe (London 1842) s. 360 fgg), til aspedo i den gn. Physiologus Anal.22471, medens Grundlaget for disse Skil-dringer sandsynligvis maa søges i denFortælling om noget lignende i det indiskeHav, som er trykt i Arriani Anabasiset Indica ed. Fr. Dübner. ReliquaArriani et scriptorum de rebus Alex-andri m. fragmenta collegit &c. Caro-lus Müller (Parisiis 1846): Script. rer.Alex. m. p. 66, fragm. 25. En andenAflægger haves i Legenden om den hel-lige Brandanus, hvor der Heilag. I,2754 fgg fortælles om den store Fisk, som heitir á bók Jaskonius; jvf Olai Magnihistoria &c. lib. 21 c. 26. Navnet haf-gufa maa dette Havuhyre have faaet afden svavissimus odor (= ropi Kgs. 3228jvf 4830) som det efter Eustathius l. c.emittit, hvilken ogsaa kunde kaldes gufa.

Part of speech: f

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᚠᚵᚢᚠᛆ
Medieval Runes were used in Norway from 11th to 15th centuries.
Futhork was a continuation of earlier Younger Futhark runes, which were used to write Old Norse.

Abbreviations used:

a.
accusativ.
c.
Capitel.
f.
Feminin.
gn.
gammelnorsk.
gr.
græft.
lat.
latinsk.
m.
Masculin.
n.
Neutrum.
p.
Pagina, side.
s.
substantiv.
S.
Side.
v.
Verbum.

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages related to Old Norwegian.

Back