Kalfr

Old Norwegian Dictionary - kalfr

Meaning of Old Norwegian word "kalfr" in Norwegian.

As defined by the Johan Fritzer's Old Norwegian dictionary:

kalfr
kalfr, m. (G. -s, N. Pl. -ar) Kalv. Fm.VI, 36811 fg; Eb. 63 (1161 fgg); fyrr ágömlum uxanum at bæsa en kalfinumFm. VI, 2818 (Flat. III, 66518); rennakalfs dvs. løbe med Tyr og saaledes blivedrægtig (kalfbær), om Ko: Gul. 4314;Landsl. 8, 1515 (jvf kalfrunden quigeDN. X, 76616); kýr eigi yngri en atöðrum kalfi Gul. 4317; þá skal hinn(hvis Trælkvindes Barn den fri Fader ikkeinden et Aars Forløb gjør Krav paa)fœða sér upp þræl eða ambátt, fyrirþví at engi várr skal ala öðrum kalfs-eldi dvs. føde frem en Træl fra Fødselenaf i Lighed med en Kalv, saaledes atanden Mand skal derpaa kunne tilegnesig ham (jvf lignende gsv. Udtryk an-vendte i mere egentlig Betydning VestG.II, Arf. 20; ÖstG. Bygd. 45) Gul. 57(313). Ordet kalfr bruges ogsaa omUnger af andre Dyr, f. Ex. hindarkalfr.I figurlig Betydning bruges det om a)et Rodskud som tilhører en ældre Planteog staar ved Siden af denne f. Ex. hvannar kalfr Herv. 33711 jvf 2496og Anm. s. 35712 fgg; b) en liden Øder ligger ved Siden af en større, i Lig-hed med en Moderkoen tilhørende Kalv (se H. Strøms Beskriv. over Søndmøre II, 442; Madsen i AnO. 1863 s. 215)f. Ex. eyjarkalfr DN. II, 15523; Mýlar-kalfr Fm. X, 143 fg (jvf Hitterøkalveni Flekkefjords Tinglag af Lister og Man-dals Amt Matr. Nr. 37; Færøkalvenudenfor Farsund; Malmøkalven ved Kri-stiania; Gaasøkalven i Tønsbergfjord Lens Nilsens Visitatsbøger &c. udG. af Y. Nielsen s. 54510. 21; og Beretningenom at der udfor Havnen Dorsey i Eng-land ligge to Klipper, "de ene het dekoe unde de ander dat kalf" Das See- buch herauG. v. Koppmann s. 18 § 414jvf XX8; ligesom Exempler paa denneAnvendelse af Ordet kalfr kan findes iMængde ved Eftersyn paa Specialkarterover Norges til Søen stødende Dele, ogen lignende Forestilling maa ligge tilGrund for Navnet Hválakalfr EJb.4511, som tilhører en Gaard, der udenat være en Ø støder umiddelbart til enstørre Gaard Hválar (EJb. 5412).

Part of speech: m

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᛚᚠᚱ
Medieval Runes were used in Norway from 11th to 15th centuries.
Futhork was a continuation of earlier Younger Futhark runes, which were used to write Old Norse.

Abbreviations used:

c.
Capitel.
f.
Feminin.
fr.
fransk.
G.
Genitiv.
gd.
gammeldansk.
lat.
latinsk.
m.
Masculin.
Nr.
Nummer.
Pl.
Pluralis.
s.
substantiv.
S.
Side.
v.
Verbum.

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages related to Old Norwegian.

Back