Karlgildr

Old Norwegian Dictionary - karlgildr

Meaning of Old Norwegian word "karlgildr" in Norwegian.

As defined by the Johan Fritzer's Old Norwegian dictionary:

karlgildr
karlgildr, adj. saa god som en Mand;var hón ok karlgild at afli, til hverssem hón tók Bárð. 9. Hvor Ordetforekommer i islandske Maaldager maadet have samme Betydning, dog saa-ledes, at derved betegnes en, der er saagod som en Mandsperson i Kosten, skalhave karlmannsverð til hvert Maaltid,hvilket bedst kan sees af DI. I, 20119.20316, hvor der haves Bestemmelse forat en kvenngildr ómagi paa visse Dageaf Aaret skulde have bedre Forpleiningend i Almindelighed, og navnligen paanogle af disse Dage have karlmanns-verðr. Forskjellen mellem en Mands ogog en Kvindes daglige Kost bestod vist- nok ikke i dens Beskaffenhed, men i dens Mængde, og hvor stor den var, kan manslutte deraf, at en karlaskr var = 1 1/2kvennaaskr se Jb. 375 (NL. IV, 31419).Disse Maals Navne synes nemlig havesin Oprindelse derfra, at en Mands-person fik navnligen sit skyr, jvf Eg. 43(843). 74 (17820), tilmaalt i karlaskr, enKvinde derimod i kvennaaskr. Naarefter de gamle svenske Love (se Schlyter340 a) en karlgild mörk o. s. v. var =1 1/2 kopgild mörk, da have disse Be-nævnelser vistnok sin Oprindelse fra etlignende Forhold ved og en lignendeBetegnelse af Mandens Kost i Modsæt-ning til Kvindens.

Part of speech: adj

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᚱᛚᚵᛁᛚᚦᚱ
Medieval Runes were used in Norway from 11th to 15th centuries.
Futhork was a continuation of earlier Younger Futhark runes, which were used to write Old Norse.

Abbreviations used:

adj.
Adjectiv.
L.
Linje.
s.
substantiv.
v.
Verbum.

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages related to Old Norwegian.

Back