Nefgildi

Old Norwegian Dictionary - nefgildi

Meaning of Old Norwegian word "nefgildi" in Norwegian.

As defined by the Johan Fritzer's Old Norwegian dictionary:

nefgildi
nefgildi, n. kaldtes den Bod, som i visseTilfælde skulde betales af Drabsmandens Slægtning til den dræbtes, og det For-hold som med Hensyn dertil fandt Stedimellem dem; men i hvilke Tilfælde Bodeneller Forholdet betegnedes med dette Ord,synes det vanskeligt at faa med Sikkerhedafgjort. Ser man hen til Ordene: efvegandi biðr sér griða nás nið eða nefa,ligger det nær i Modsætning til niðgjöldat opfatte nefgildi som en Betegnelse afForholdet mellem den dræbtes nefi ogden, som til ham havde at betale Bøderfor Drabet. Ordet modsættes bauggildii følgende Ord: nú kemr jörð undirkono sú, er menn standa til lausnarundan henni, þá skolo þeir undanhenni leysa, ef svá nán er frændsemiþeirra, at er í nefngildi eða í baug-gildi Gul. 2742, og der skjelnes mellem mykla nefgildi og lítla nefgildi Frost.6, 7 fg, jvf nefgildis frændbót Frost.6, 12. Ved Siden heraf findes der Steder,hvor det med Sikkerhed kan sees, at nef-gildi er brugt om den Mandebod, som til-kom den dræbtes Slægtninger paa Kvinde-siden, f. Ex. heita þat bauggildi, er þeirmenn taka er karlsift ero komnir, enþat heita nefgildi, er þeir menn taka,er kvennsift ero komnir Grg. I, 19617jvf 19718. 19818. - Se om dette Ord V. Finsen Grág. II, 58922-37.

Part of speech: n

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚿᚽᚠᚵᛁᛚᚦᛁ
Medieval Runes were used in Norway from 11th to 15th centuries.
Futhork was a continuation of earlier Younger Futhark runes, which were used to write Old Norse.

Abbreviations used:

f.
Feminin.
n.
Neutrum.

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages related to Old Norwegian.

Back